logo_detektyw_warszawa
uk_detektywgermany_detektywrussian_detektyw

Kilka zdań o Nas


Biuro Detektywistyczne ,, WYKRYWACZ ” jest licencjonowaną firmą detektywistyczną działającą na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Posiadamy uprawnienia do świadczenia usług detektywistycznych na terenie Polski i Europy. Dodatkowo posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności detektywistycznej. Naszym klientom przedstawiamy do wglądu wszystkie niezbędne zezwolenia. Gwarantujemy rzetelne i profesjonalne usługi w zakresie usług detektywistycznych. Klientem zapewniamy pełną dyskrecję i pomoc.  Każdą sprawę traktujemy odpowiedzialnie i z należytą starannością.

 

Dwudziestoletnie doświadczenie pozwala pokazać klientowi jakie elementy naszych działań są dla jego sprawy najistotniejsze, oraz jakie kroki powinien podjąć zleceniodawca sam.

Zachęcam Państwa do wybrania naszego biura detektywistycznego i powierzenie nam swoich problemów, a my postaramy się rozwiązać je jak najlepiej potrafimy.

Rzetelność


 Biuro detektywistyczne "Wykrywacz" kieruje się zasadą rzetelności. Staramy się zrobić coś raz a dobrze, niż powtarzać czynność wielokrotnie, z miernym skutkiem, tracąc przy tym czas i mnożąc koszty.
Dlatego czynności obserwacyjne, a także inne działania detektywistyczne, prowadzone są przez odpowiednio dobrane zespoły detektywów popartym doświadczeniem i praktyką nabytą w Wydziałach Operacyjnych, Wywiadowczych i Kryminalnych.
Nasze zaangażowanie w pracy wynika z merytorycznego przygotowania oraz profesjonalnego podejścia do każdego zlecenia. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie, poświęcamy jej niezbędną ilość czasu, aby Zamawiający usługę był w pełni usatysfakcjonowany.
Przyjmujemy do realizacji tylko takie zadania, w których widzimy możliwość udzielenia klientowi pomocy w rozwiązaniu jego problemu. Podczas realizacji zleconego zadania będą Państwo informowani o postępach w sprawie, ponieważ istotny jest obustronny kontakt z Klientem. Sposoby i środki działań dobierane są indywidualnie do specyfiki i rodzaju sprawy tak aby wykonana została szybko i sprawnie – na ile to możliwe, a zarazem z oczekiwanym efektem. W razie potrzeby detektyw jest gotowy uczestniczyć w postępowaniu sądowym a materiały zgromadzone podczas czynności stanowią mocny materiał dowodowy praktycznie niemożliwy do podważenia przez stronę przeciwną. Dlatego też przeważnie sądy kwalifikują nasze dowody w postępowaniach bez naszego wzywania.

 

Mając odpowiednie doświadczenie i wiedzę procesową wskażemy właściwy sposób postępowania przed organami i instytucjami państwowymi. W przypadku trudności skontaktujemy z właściwym prawnikiem, doradcą, specjalistą bądź biegłym. Po zakończeniu działań Zleceniodawca otrzymuje pełny komunikat pod nazwą „Sprawozdanie końcowe”, zawierający szczegółową informację o przebiegu i wynikach podejmowanych czynności oraz załączniki w postaci nagrań foto – video i innych zebranych materiałów i dowodów. 

 

Biuro Detektywistyczne "WYKRYWACZ" łączy w sobie wszystkie cechy i umiejętności jakie powinien mieć detektyw.
Dwudziestoletnie doświadczenie w wydziałach o charakterze operacyjnym, wywiadowczym i kryminalnym oraz szereg kursów, szkoleń i działań przekładają się na dalsze osiągnięcia i wyniki w pracy detektywa.