logo_detektyw_warszawa
uk_detektywgermany_detektywrussian_detektyw

 • obserwacja osób
 • niewierność małżonków, partnerów, synowych, zięciów
 • ustalanie kontaktów dziecka
 • badanie substancji znalezionych przy dziecku pod kątem zawartości narkotyków i wykonywanie testów na obecność narkotyków w organizmie
 • obserwacja towarzystwa w jakim się obraca dziecko
 • ochrona osobista dzieci
 • wykrywanie oszustw matrymonialnych
 • sprawdzanie przyszłych kandydatów na męża lub żonę
 • sprawdzenie kandydatki na opiekunkę
 • sprawdzanie gospodyń domowych
 • ujawnianie źródeł dochodu
 • fotografia dnia osoby

Zakres działań


POSZUKIWANIA :

 • osób zaginionych bądź ukrywających się przed rodziną bądź wierzycielami
 • mienia i utraconego mienia
 • majątku przy sprawach alimentacyjnych i rozwodowych (w tym majątku ukrytego)
 • ustalenie miejsca przebywania
 • ustalanie miejsca zamieszkania
 • ustalanie miejsca pracy
 • poszukiwanie świadków zdarzeń

 

 • Przestępstwa gospodarcze – defraudacja, wyłudzenia i oszustwa
 • Działaniami nieuczciwej konkurencji
 • Bezprawnym wykorzystaniem nazw handlowych i zastrzeżonych znaków towarowych
 • Ujawnianiem tajemnicy handlowej (szpiegostwo gospodarcze)
 • Naruszaniem klauzul umownych
 • Oszustwami ubezpieczeniowymi – fikcyjnym zawyżaniem strat przez klientów
 • ustalenie stanu majątkowego firmy lub osoby
 • sprawdzenia wiarygodności pracownika lub kontrahenta
 • wiarygodności płatniczej
 • praw własności do nieruchomości
 • płynności finansowej
 • opinii w środowisku
 • wykrywania podsłuchów
 • wykrywania oszustów
 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym
 • ustalanie sprawców kradzieży i nadużyć
 • ustalanie pracowników dokonujących wewnątrz firmowych kradzieży i  przywłaszczeń oraz działających na niekorzyść firmy 
 • wszechstronny wywiad dotyczący nowo zatrudnianego pracownika
 • sprawdzanie uczciwości, wiarygodności i przeszłości kryminalnej zatrudnianych osób
 • sprawdzanie pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich
 • sprawdzanie przebiegu kariery zawodowej
 • monitorowanie poruszania się aut służbowych
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w biznesie.

 

 • Przestępstwa przeciwko zdrowiu
 • Zabójstwa
 • Porwania
 • Kradzieże
 • Wymuszenia
 • Groźby karalne
 • Włamania
 • Podpalenia
 • Fałszerstwa
 • Obserwacja miejsc
 • Dokumentacja przypadków mobbingu i molestowania seksualnego
 • Inne usługi zgodne z zapotrzebowaniem klientów

 • kontrola miejsc w których mogą się znajdować podsłuchy i kamery
 • wykrywanie i deaktywacja kamer oraz podsłuchów