logo_detektyw_warszawa
uk_detektywgermany_detektywrussian_detektyw

Cennik


Wynagrodzenie detektywa zależy od charakteru i złożoności zlecenia, użytych sił i środków na jego wykonanie. Wszystkie kwestie finansowe dotyczące zlecenia, omawiane są z klientem podczas wstępnego spotkania, przed rozpoczęciem działań detektywistycznych. Wtedy też Klient powinien przekazać nam wszystkie posiadane informacje dot. sprawy, które pozwolą dobrać metodykę naszych działań i oszacować koszty.

Trzeba też podkreślić, że mimo podobieństwa charakteru niektórych spraw nigdy nie są one takie same, każda wymaga indywidualnego podejścia i kosztorysu, dlatego też nie jesteśmy w stanie podać Państwu wyceny przed zapoznaniem się ze specyfiką sprawy. Uczciwość i przejrzystość rozliczeń z klientem jest dla nas istotną kwestią.

Wszelkie koszty zlecenia
są dokładnie omawiane z klientem zarówno przed jak i w trakcie jego realizacji. Stawka za pracę detektywa – to kwota za każdą przepracowaną godzinę, która jest realnie udokumentowana w jego pisemnym sprawozdaniu. W ramach rozliczenia kosztów danej sprawy brane są pod uwagę również koszty za przejazdy, dojazdy (km) oraz inne niestandardowe wydatki jak np. koszty uzyskania niektórych informacji, koszty łączności, koszty wykonania materiałów foto - video wraz z obróbką itp. – wszystkie konsultowane z Klientem. Szanując czas i pieniądze naszych klientów, reagujemy na jego potrzeby szybko i zajmujemy się sprawami bezzwłocznie.

Cena za usługę.....


Cena za usługę detektywistyczną ustalana  jest z klientem przed podpisaniem umowy w formie:

• stawki godzinowej
• dniówki (8h),
• na podstawie kalkulacji kosztów

Dodatkowe koszty ustalone z Klientem:
• konsultacja z klientem w ramach umowy bezpłatnie,
• koszty eksploatacji pojazdu – 2 zł za przejechany 1 kilometr
• koszty noclegów w hotelach i wyżywienia.
• poniesione i uzasadnione wydatki wynikające ze zleconego zadania.
• w przypadku powstania większych koszów te wydatki uzgadniamy z klientem.
• inne uzasadnione koszty.